Este é un tema sempre interesante pola sensibilidade que desperta en moitas mulleres que están embarazadas ou van estalo.  En Sanluís Óptico recopilamos información precisa para explicarche as posibles alteracións oculares que suceden durante o embarazo.

No embarazo prodúcese un incremento de distintas hormonas que tñeen coma misión garantizar o normal desenvolvemento deste periodo.  Durante o embarazo o corpo da nai sofre moitos cambios e os órganos do corpo vense afectados, incluíndo os ollos.  As embarazadas deben coidarse en xeral e de forma especial a súa visión, sobre todo cando existen problemas oculares previos tales coma: hipertensión, glaucoma ou diabete.  Moitas complicacións poden evitarse se se realiza un bo control.

refracción ocular pode sufrir cambios que se explican porque o índice de refracción e os medios refrinxentes  atópanse alterados, observándose unha variación das dioptrías do ollo.  As mulleres miopes tenden hacia unha meirande  miopía, que se pode explicar por dous motivos: por un lado, a alteración no coláxeno que fai que o globo ocular se expanda e por outro lado, o edema corneal debido á retención de líquidos, que tamén pode producir un aumento da miopía.  Por estes dous motivos non se recomenda a cirurxía refractiva durante este periodo.

Mentres tanto as usuarias de lentillas adoitan notar máis molestias e percibir certa sequedade ocular.  As xestantes afectas de artrite reumatoide ou outras enfermidades do coláxeno poden desenvolver un síndrome de Sjögren no que se produce unha diminución da producción lacrimal, sequedade ocular e, por conseguinte, dano e mesmo perda de células epiteliais.

Nas glaucomatosas apréciase diminución da tensión ocular de 5-7 mmHg no terceiro trimestre do embarazo.

Cando xa existe hipertensión arterial, esta pode agravarse ou mesmo pode instalarse durante este periodo.  A visión borrosa ou tamén dobre e ver manchas no campo visual podería ser sinal de hipertensión durante o embarazo, tamén chamada preeclampsiatoxemia ou hipertensión inducida polo embarazo (HIE).  A HIE  preséntase con meirande frecuencia nas mulleres novas que son primeirizas.  É máis frecuente nos embarazos xemelares, nas mulleres con hipertensión crónica, diabete preexistente e nas mulleres que sufriron HIE nun embarazo anterior.

Os procesos inmunolóxicos do ollo tamén poden sufrir alteracións.  Son varias as patoloxías oculares de orixe inmunolóxico que se agravan nalgunhas embarazadas que sofren neurite ópticamiastenia  graveconxuntivite primaveral,

Cara ao final do embarazo, por agrandamento da glándula hipófise, que controla a secreción do leite materno,  comprímese o quiasma óptico, o cal pode producir diminución da visión lateral e diminución das secrecións do ollo (outra razón de sequedade ocular).  Este cambio é transitorio e, rematada a xestación, as células da hipófise voltan ao seu tamaño normal e o problema desaparece.

Moitos dos problemas oculares que se presentan co embarazo súfreno mulleres diabéticas ou ás que se lles  diagnosticou diabete xestacional.  A visión borrosa pode ser un indicador dos niveis de glucosa elevados.
É importante que se realicen controis periódicos porque en torno a un 30% de diabéticas previas desenvolven a súa retinopatía diabética durante o embarazo.  Sen embargo, a diabete xestacional non se asociou ao desenvolvemento  da retinopatía.

Os cambios na retina poden estar presentes tamén.  Anque os miopes severos teñen sempre máis risco de padecer un desprendemento de retina, durante esta etapa, isto cobra maior importancia, porque os riscos aumentan aínda máis.

En pacientes sen retinopatía diabética ou microaneurismas débese  realizar un exame visual con dilatación no primeiro trimestre e repetilo tan a miúdo coma sexa preciso se existen queixas visuais.  A fotocoagulación debe ser considerada para casos severos e se hai cambios proliferativos.

No embarazo os tumores oculares tamén sofren variación xa que aumentan a súa actividade, agravando o cadro preexistente pois medran de tamaño e aparecen metástases.

Anque hai moitas mulleres que non sofren ningunha destas alteracións, sería moi importante que as embarazadas fixeran controis visuais durante e mesmo despois do embarazo.  Como soemos dicir: máis vale previr que curar.

Referencias:
J.R. Fontenla, J. Folch, A. Guitart, J. Gatell, C. Martin, M. Grau, D. Pita.. Cambios oculares fisiopatológicos durante el embarazo.
http://www.infobae.com/
http://www.saval.cl/ Ciencia y Medicina Curso del glaucoma durante el embarazo.
Chesley. Hipertensión En El Embarazo

Se che resultou interesante este artigo, non dubides en compartilo coas que queren quedar embarazadas ou as que xa o están.